Butyl Glycol

Butyl Glycol

Görünüş: Rəngsiz şəffaf maye

Qablaşdırma: 190 kq metal çəlləklər

Molekulyar Formula: C6H14O2

 

Butil Qlikol (həmçinin Etilen qlikol butil efir) orta dərəcədə efir qoxusu olan rəngsiz yanan mayedir. Bu buxarın inhalyasiyası tənəffüs yollarının qıcıqlanmasına, qaraciyər və böyrəklərin zədələnməsinə səbəb ola bilər. Buxarı gözləri qıcıqlandırır və dəri ilə təması dermatitə səbəb ola bilir. Bu məhsul yanan, zəhərli və qıcıqlandırıcıdır.

 

Tətbiq yeri

  • Solvent, metal yuyucu, boya təmizləyicisi, sürtkü yağı təmizləyicisi, avtomobil mühərriki yuyucusu, quru təmizləmə həlledicisi, epoksi qatran həlledicisi və örtüklər üçün ekstraktor kimi istifadə olunur.
  • Çap mürəkkəbləri, möhür çap süngəri mürəkkəbləri, yağlar, qatranlar və s. yerlərdə istifadə olunur.
  • Emulsiya boyasının stabilizatoru, təyyarə boyasının buxarlanma inhibitoru və s. kimi istifadə edilə bilər.