İri alışlarda anbara çatdırılma

Iri alislarda anbara catdirilma