CMC - Carboxymethylcellulose

CMC - Carboxymethylcellulose

Görünüş: Ağ toz

Qablaşdırma: 25 kq kisələr

Molekulyar Formula: CH2CO2H


Yuyucu tozda olan CMC yüksək dərəcədə əvəzetmə, homogenləşdirmə və şəffafllaşdırma qabiliyyətinə malikdir. Suda dispersiyası və reabsorbsiyaya qarşı müqaviməti yaxşıdır. Super yüksək özlülük, yaxşı sabitlik, əla qatılaşma və emulsiyalaşması var.


Tətbiq yeri

  • CMC suda həll edildikdən sonra yaxşı qatılaşdırıcı, dispersiya və emulsiyalaşdırıcı təsirlərə malikdir. O, yağ hissəciklərinin ətrafındakı yağı udmaq, yağı sarmaq, yağı asılmış və suda səpmək və yuyulmuş məhsulların səthində hidrofilik membran yaratmaq qabiliyyətinə malikdir ki, bu da yağın yuyulmuş əşyalarla birbaşa təmasda olmasının qarşısını alır.