Sodium Hypochlorite

Sodium Hypochlorite

Görünüş: Açıq sarı maye

Qablaşdırma: 200 litrlik plastik barabanlar

Molekulyar Formula: NaClO

 

Bu məhsul suda, metanol və etanolda asanlıqla həll olunur. Suda böyük dissosiasiya sabitinə malikdir və metal ionları ilə sabit komplekslər yarada bilir. Aktiv oksigeni sabit saxlamaq üçün aktiv oksigen ehtiva edən birləşmələrlə sabit əlaqə yarada bilir. Aşağı toksikliyə malikdir.

 

Tətbiq yeri

  • Əczaçılıq sənayesində suyun təmizlənməsi, dezinfeksiyaedici maddələr, sellülozun ağardılması və xloramin istehsalı üçün istifadə olunur.
  • Yuyucu sənayedə ağardıcı vasitə kimi istifadə olunur.