HEDP - Etidronic acid

HEDP - Etidronic acid

Görünüş: Rəngsiz şəffaf məhlul

Qablaşdırma: 200 litrlik plastik çəlləklər

Molekulyar Formula: C2H8O7P2

 

Bu məhsul suda, metanol və etanolda asanlıqla həll olunur. Suda böyük dissosiasiya sabitinə malikdir və metal ionları ilə sabit komplekslər yarada bilir. Aşağı toksikliyə malikdir.

 

Tətbiq yeri

  • Yüngül sənayedə metal və qeyri-metallar üçün yuyucu vasitə kimi istifadə olunur.
  • Boyama sənayesində peroksid stabilizatoru və boya bərkidici agent kimi istifadə olunur.